Rólunk

A Nagydobronyi Református Líceum megalakulása

A Nagydobronyi Református Líceumot 1995. augusztus 15-én Szabó Dániel (Prezsbiter Szövetség elnöke) és Horkay László (Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke, Nagydobronyi lelkipásztor) alapította. A felvételi vizsgák alapján, az 1995/1996. tanévet 26 diákkal és 18 tanárral kezdtük. Az intézmény épületekkel nem rendelkezett, így a Nagydobronyi Középiskola régi épületének tantermeit bérelte. A Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége a régi óvoda helyiségeit átadta az egyházközség részére, hogy ott kollégiumot hozhassunk létre.

1996-ban a Nagydobronyi Gyülekezet támogatásával lehetőség nyílott egy épület megvásárlására, amelyet étkezdévé és fiúkollégiummá alakítottunk.

1997-ben kibővítettük a lánykollégium épületét.

1998-ban a Stichting Hulp Oost – Europa segélyszervezet, s a Nagydobronyi Gyülekezet segítségével vásároltuk meg a líceum főépületét.A többszörös túljelentkezést követően szükségét láttuk a fiúkollégium kibővítését, s 2000-ben megvásároltuk a főépület melletti, patikának használt épületrészt, amely romos állapotban volt. Az épület felújításában segítséget nyújtottak: az Amerikai Magyar Református Egyház, az Illyés Közalapítvány, a Nagydobronyi Református Gyülekezet. A felújítások még napjainkban is folynak (WC, vízblokk, szekrények, ágyak még megoldatlan problémák).2003-ban az amerikai és a holland gyülekezetek valamint az Ungvári Járási Adminisztráció és Tanács segítségével a főépület fűtési rendszerét korszerűsítettük gázfűtésre.Az Úr kegyelméből a 2005/2006-os tanévet az intézmény 35 érettségiző diákkal fejezte be.

A 2006/2007-es tanévet 50 első évfolyamos diákkal kezdte meg.

Pedagógiai hitvallásunkról

„Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Jn 14,6)Az iskola a második otthonuk a diákoknak. A gyermekeket, fiúkat és leányokat három évre kapjuk „kölcsön” a szülőktől. Ezen idő alatt szeretnénk őket tudásra, tisztességre, erkölcsre, vallását gyakorló református fiatalnak nevelni, tanítani.Szeretnénk megmutatni a diákoknak azt az utat, amely Krisztushoz elvezet. Szeretnénk azt az igazságot megtanítani nekik, amely állandó és Örök igazság, aki nem más, mint maga a változhatatlan Isten.

Nevelési munkánkról

Az oktatói munkán kívül, nagyon nagy hangsúlyt fordítunk a nevelésre. Ebben a munkában Isten igéjére támaszkodva, annak segítségével igyekszünk keresztyén hitre és erkölcsre „nevelni” a fiatalokat. A nevelőtanárok a bentmaradós hétvégéket izgalmas, tanulságos és építő programokkal színesítik. Vannak közös és csoportos áhítatok, imaközösségi alkalmak. Nemcsak beszéd által lehet bizonyságot tenni, hogy Krisztuséi vagyunk, hanem cselekedetekben is. Iskolánk tanulói önkéntes diakóniát vállalnak. Szabadidejükben látogatják a faluban élő egyedülálló idős embereket. Meglátogatják az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon gyermekeit és Rehaboth Szeretetotthon bentlakóit. Jótékonysági rendezvényünk az Adventi Vásár. Ez alkalommal a diákok saját kezűleg készítenek emléktárgyakat, és az értékesítésükből származó összeget a saját maguk által meghatározott jótékonysági célokra használják fel.

hu_HUHU_HU